logo

Kerala CA SZ Under-14 2022-23

Tournament Commenced on 23-January- 2023

Individual Player's performance: Batting

Name
Mat
Inns
N-Out
Runs
HS
Balls
Avg
SRate
50
100
P Arhaan
6
7
0
387
119
633
55.28
61.13
2
2
Shiva Ram Krishna
2
3
1
215
179
372
107.50
57.79
0
1
Hishanth
3
3
1
181
101
305
90.50
59.34
1
1
Muntazir Ahmed Musaddiq
4
4
0
122
54
249
30.50
48.99
1
0
B Hishanth
3
4
1
117
104
105
39.00
111.42
0
1
Nipun Reddy
2
3
0
92
51
282
30.66
32.62
1
0
Sayed Hidayath Hussain
3
3
0
70
65
137
23.33
51.09
1
0
B Rohan
4
4
0
61
30
147
15.25
41.49
0
0
VS Tanay
4
4
2
39
13
73
19.50
53.42
0
0
Ritesh Sai Eshwar
1
2
0
36
31
158
18.00
22.78
0
0
TN Vanij
2
1
0
33
33
145
33.00
22.75
0
0
N Aashrith Reddy
1
2
1
29
27
89
29.00
32.58
0
0
Hussain Wali
1
1
0
20
20
37
20.00
54.05
0
0
Aashrith
2
2
0
19
14
60
9.50
31.66
0
0
M Ramcharan
2
2
0
16
16
58
8.00
27.58
0
0
G Prem
2
2
0
16
12
48
8.00
33.33
0
0
U Yoginath
2
2
0
14
14
60
7.00
23.33
0
0
S Nipun
2
1
0
13
13
71
13.00
18.30
0
0
P Saharsh
2
2
0
11
11
71
5.50
15.49
0
0
Saubhagya
1
1
0
10
10
10
10.00
100.00
0
0
Abhai Nair
1
1
0
10
10
36
10.00
27.77
0
0
P Varun
1
2
1
7
7
54
7.00
12.96
0
0
Darshan Reddy Vanga
1
1
0
6
6
33
6.00
18.18
0
0
Shaik Nawaz Khaja
1
2
0
6
6
65
3.00
9.23
0
0
Vasi Reddy Siddarth
2
2
1
3
3
16
3.00
18.75
0
0
Sakshit Reddy
2
2
1
3
3
14
3.00
21.42
0
0
A Devashvith Yadav
2
2
0
1
1
3
0.5
33.33
0
0
M Midun
1
1
0
1
1
14
1.00
7.14
0
0
G Sharath Krishna
1
0
0
0
0
0
-
-
0
0
N Kethan
1
0
0
0
0
0
-
-
0
0
Ramacharan Reddy
1
1
0
0
0
12
0.00
0.00
0
0
Nitesh Nayak
1
0
0
0
0
0
-
-
0
0
Prathmesh Agarwal
1
1
0
0
0
3
0.00
0.00
0
0
Ritesh Sai Eashwar
1
0
0
0
0
0
-
-
0
0

 

Individual Player's performance: Bowling

Name
Mat
Balls
Runs
Wkts
Avg
Econ
SR
4s
5s
10
B Hishanth
3
222
147
14
10.5
3.97
15.85
3
2
0
VS Tanay
4
248
155
7
22.14
3.75
35.42
0
0
0
Sayed Hidayath Hussain
3
162
97
5
19.4
3.59
32.40
0
0
0
Shiva Ram Krishna
2
102
35
4
8.75
2.05
25.50
0
0
0
P Arhaan
6
222
119
4
29.75
3.21
55.50
0
0
0
B Rohan
3
59
40
3
13.33
4.06
19.66
0
0
0
Sakshit Reddy
2
132
82
2
41
3.72
66.00
0
0
0
Vasi Reddy Siddarth
2
120
81
2
40.5
4.05
60.00
0
0
0
Hishanth
3
162
88
2
44
3.25
81.00
0
0
0
G Prem
2
138
70
2
35
3.04
69.00
0
0
0
Hussain Wali
1
54
26
1
26
2.88
54.00
0
0
0
A Devashvith Yadav
1
48
32
1
32
4.00
48.00
0
0
0
Nipun Reddy
2
60
62
1
62
6.20
60.00
0
0
0
Nitesh Nayak
1
66
29
1
29
2.63
66.00
0
0
0
Darshan Reddy Vanga
1
36
19
0
0
3.16
-
0
0
0
P Varun
1
48
53
0
0
6.62
-
0
0
0
Abhai Nair
1
18
9
0
0
3.00
-
0
0
0
U Yoginath
2
96
59
0
0
3.68
-
0
0
0
M Ramcharan
2
144
99
0
0
4.12
-
0
0
0
N Kethan
1
30
9
0
0
1.80
-
0
0
0
Muntazir Ahmed Musaddiq
1
12
8
0
0
4.00
-
0
0
0
Prathmesh Agarwal
1
36
33
0
0
5.50
-
0
0
0
Shaik Nawaz Khaja
1
24
21
0
0
5.25
-
0
0
0
S Nipun
2
66
28
0
0
2.54
-
0
0
0
P Saharsh
1
12
11
0
0
5.50
-
0
0
0
M Midun
1
36
39
0
0
6.50
-
0
0
0
G Sharath Krishna
1
36
54
0
0
9.00
-
0
0
0